Schoolgids 2022-2023

De schoolgids met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs dat wij aanbieden

Privacy Protocol Vitus Zuid
Klachtenregeling Taalbrug College

Het Taalbrug College (onderdeel van Vitus Zuid) streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maar we kunnen helaas niet voorkomen dat er ook wel eens iets misgaat. Als een ouder of leerling zich benadeeld voelt of ontevreden is of als ouders zich zorgen maken, moet duidelijk zijn waar en met wie over het ongenoegen of de ontevredenheid gesproken kan worden.

De klachtenregeling beschrijft op welke wijze klachten afgehandeld worden.

Examenregelement Taalbrug College 2023-2024
Reglement Schooldiploma Leerroute Arbeid
Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster, studie- en roostervrije dagen 2023-2024.

Protocol Schorsing en Verwijdering