Leerroute Arbeid

Praktijkonderwijs

De Leerroute Arbeid is een speciale vorm van praktijkonderwijs voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze leerroute bereidt leerlingen voor op uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vorm van arbeidsmatige dagbesteding. Het accent ligt op een brede vorming en het ontwikkelen van praktische vaardigheden op het gebied van werken, wonen en de invulling van vrije tijd. De leerroute Arbeid wordt afgesloten met een diploma Arbeid of een diploma Dagbesteding.

Leerwegen

Onze school biedt de volgende leerwegen binnen de leerroute Arbeid:

  • Leerweg Arbeid
  • Leerweg Arbeid beschut
  • Leerweg Arbeidsmatige dagbesteding

Transitiecentra

Voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid of Arbeidsmatige dagbesteding is de stap naar een individuele stage of arbeid in een regulier bedrijf vaak nog te groot. We bieden daarom groepsactiviteiten aan in onze Transitiecentra in Eindhoven . Op deze locaties kunnen leerlingen in een begeleide omgeving kennis maken met verschillende taken binnen bedrijven en instellingen. Er wordt samengewerkt met werknemers van deze bedrijven en instellingen, waarbij groepjes leerlingen de stage activiteiten vorm geven, ondersteund door een leerkracht of onderwijsondersteuner van het Taalbrug College. Ieder jaar kijken we welke samenwerking nodig is om tot een goed stage aanbod te komen voor onze leerlingen.

Wanneer leerlingen voldoende ervaring hebben opgedaan in groepsstages wordt er een geschikte individuele stage gezocht samen met een arbeidstoeleider van het Taalbrug College.

We vormen samen met de volgende bedrijven/instellingen deze transitiecentra:

Catharinaziekenhuis

In het Catharina ziekenhuis in Eindhoven verrichten de leerlingen werkzaamheden in het restaurant, de keuken en de beddencentrale.

Archipel

In verzorgingshuis De Eerdbrand in de wijk Woenselse Heide ondersteunen leerlingen op verschillende verpleegafdelingen en in de logistiek.

Ikea

Leerlingen verrichten ondersteunende werkzaamheden bij de afdelingen Food, Customer Relations en Recovery.

Albert Heijn (Winkelcentrum Woensel en Limburglaan)

In beide filialen verrichten leerlingen ondersteunende werkzaamheden bij o.a. de afdelingen houdbaar en vers, het kwaliteitsteam, spiegelen en het uitsplitsen van de vracht.

Genneperhoeve

Op boerderij de Genneper Hoeve in Eindhoven verrichten de leerlingen werkzaamheden in het groen.

Buurthuis de Boemerang (Eckart)

In buurthuis de Boemerang in de wijk Eckart in Eindhoven maken de leerlingen in kleine stapjes kennis met maatschappelijke activiteiten door taken en werkzaamheden te verrichten.