Taalbrug College

Toledolaan 3
5629 CC EINDHOVEN
Tel: 040-2902345
E-mail: info@taalbrug.nl

lees verder

Home

Taalbrug College

Taalbrug College is een school voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een communicatieve en of auditieve beperking. Dit zijn dove of slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen met een vorm van autisme die specifiek leidt tot problemen in de communicatie.

Taal en communicatie centraal

Taal en communicatie staan centraal in alles wat we doen. Zo helpen we onze leerlingen met hun belangrijkste hulpvraag: het leren communiceren met anderen. Al onze activiteiten zijn er in eerste instantie op gericht een antwoord te geven op deze hulpvraag. De nadruk ligt daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar op de totale ontwikkeling van de leerling.

“Wat me opvalt aan Taalbrug College is de empathie en betrokkenheid van de medewerkers naar de leerlingen. Eigenlijk kennen ze onze dochter al voordat ze haar gezien hebben.”

Ouder leerling Taalbrug College    

Voorbereiding op vervolgonderwijs
of arbeidsmarkt

Onze leerroutes bereiden leerlingen voor op een toekomst in de maatschappij. De leerroute Vervolgonderwijs wordt afgesloten met een regulier VMBO-diploma en is gericht op uitstroom naar MBO of HAVO. Er zijn ook leerlingen die via de route vervolgonderwijs naar een Entreeopleiding in het MBO uitstromen. De leerroute Arbeid wordt afgesloten met een diploma Arbeid of Dagbesteding en  is gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt of een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding.

Ambulante ondersteuning

Naast onderwijs verzorgen we ambulante ondersteuning voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs en MBO, en ondersteuning op de arbeidsplek.

Nieuws