Onze leerlingen

Het Taalbrug College is er voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Binnen onze doelgroep onderscheiden we twee groepen leerlingen:

  • Dove en slechthorende leerlingen
  • Leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Taal en communicatie centraal

Taal en communicatie staan centraal op onze school. We zien het als onze taak om leerlingen vaardigheden te leren waarmee zij zich binnen hun mogelijkheden in de communicatie met anderen kunnen ontwikkelen. Zo bereiden we hen voor op een volwaardige plaats in de samenleving.

Onderwijs op maat

Omdat er grote verschillen bestaan in de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, laten we ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten op de individuele behoefte van iedere leerling. Dat betekent dat de lesstof, het niveau, de lesmaterialen en het tempo aangepast worden aan de specifieke hulpvraag van de leerling. We volgen de prestaties en ontwikkeling van leerlingen op de voet. Op die manier stemmen we continue af op de onderwijs en ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. We maken hiervoor ook gebruik van een subsidie uit het ESF

Een veilig schoolklimaat

Ontwikkelingsgericht onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat. Dat is waar we voor staan. Op onze school mogen leerlingen zichzelf zijn en worden ze gezien en begrepen. Omdat we werken met kleine klassen is er veel ruimte voor individuele aandacht. Voorspelbaarheid, duidelijke regels en structuur zorgen daarbij voor houvast en zekerheid.