Ons onderwijs

In ons onderwijs richten we ons niet op de beperking, maar op de talenten en mogelijkheden van de leerling. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Samen kijken we naar de manier waarop een leerling deze kwaliteiten zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Zo dagen we iedere leerling uit het beste uit zichzelf te halen.

Bevorderen van de
zelfredzaamheid

Het belangrijkste doel van ons onderwijs is onze leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving. We richten ons daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar op de totale ontwikkeling van een leerling. Er is veel aandacht voor communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en praktische vaardigheden. Door de zelfredzaamheid te bevorderen, bereiden we leerlingen voor op hun toekomst na Taalbrug College.

We streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau binnen de mogelijkheden van een leerling. In overleg met de ouders leggen we de ontwikkelingsmogelijkheden vast in een persoonlijk ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin beschrijven we de doelen waar we naartoe werken en het verwachte uitstroomniveau. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd zodat we weten of we op de goede weg zitten.

Persoonlijk
ontwikkelingsperspectief

Uitstroomprofielen

We bieden drie verschillende uitstroomprofielen:

  1. Vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een regulier VMBO-diploma
  2. Arbeidsmarkt: indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract
  3. Dagbesteding: gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren in arbeidsmatige dagactiviteiten

Onderwijsstructuur Taalbrug College