Externe ondersteuning

Taalbrug College biedt externe ondersteuning aan leerlingen via een ondersteuningsarrangement. Ook scholen en organisaties kunnen ambulante ondersteuning of advies krijgen over leerlingen met ondersteuningsbehoeften vanuit Cluster II.

De ambulante dienst van Taalbrug College biedt vanuit hun expertise ondersteuning op een breder terrein over vraagstukken m.b.t. Cluster II.