Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof voor uw kind moet u het verlofformulier downloaden en invullen.

Volgens de leerplichtwet artikel 11 G mag er alleen verlof verleend worden voor gewichtige omstandigheden. Richtlijnen voor verlof wegens gewichtige omstandigheden vindt u op de laatste bladzijde van het verlofformulier. Wij vragen u kennis te nemen van de inhoud en de ingevulde formulieren in te leveren bij de directie van de school.

De formulieren zijn ook op papier te verkrijgen bij de mentor van uw kind of bij de leerlingenadministratie van Taalbrug College.

Verlof vanwege bijzondere of gewichtige omstandigheden