Leerroute Vervolgonderwijs

VMBO Onderwijs

De Leerroute Vervolgonderwijs is een speciale vorm van VMBO onderwijs voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze leerroute bereidt leerlingen voor op het behalen van een regulier VMBO-diploma.

De nadruk ligt in deze leerroute op een brede persoonlijke vorming en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om door te kunnen leren in het vervolgonderwijs. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs is voor leerlingen waarvan wordt ingeschat dat zij een regulier Vmbo-diploma kunnen behalen, maar nog geen overstap kunnen maken naar een reguliere VO-school.

Ook leerlingen die vanwege hun speciale onderwijsbehoeften geen diploma kunnen halen, maar wel succesvol door kunnen leren in het MBO worden via een leerweg entree voorbereid op deze overstap.

Leerwegen

Onze school biedt vier leerwegen binnen de leerroute Vervolgonderwijs:

 • Leerweg Entree
 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Nieuwe leerweg

Samenwerking regulier VMBO

Voor de profielen binnen de Basisberoepsgerichte leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg én voor de nieuwe (theoretische) leerweg die we aanbieden werken we samen met regulier VMBO onderwijs.

Al onze leerlingen krijgen een regulier VMBO diploma, wanneer ze de opleiding met succes afsluiten. Ieder jaar kijken we welke samenwerking nodig is om tot een goed onderwijsaanbod te komen voor onze leerlingen.

Voor de Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg werken we samen met:

Blariacum College

 • Media, Vormgeving en ICT (MVI) in Extraneï verband

Vakcollege Eindhoven

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)  in Symbiose verband

Vakcollege Eindhoven

 • Produceren, Installeren en Energie (PIE) in Symbiose verband

Vakcollege Eindhoven

 • Zorg en Welzijn (ZW) in Extraneï verband

Vakcollege Eindhoven

 • Economie en Ondernemen (EO) in Extraneï verband

De Rooi Pannen

 • Horeca, Banket en Recreatie  (HBR) in Symbiose verband

Pleincollege Aloysius/De Roosten

 • Voor de Nieuwe (Theoretische) Leerweg  heeft onze school een Extraneï samenwerkingsverband.
 • Als voorbereiding op het eindexamen in de nieuwe (theoretische) leerweg bestaat het vakkenpakket vanaf de derde klas uit: verplichte vakken, sectorvakken en 1 praktijkprogramma.