Taalbrug College

Toledolaan 3
5629 CC EINDHOVEN
Tel: 040-2902345
E-mail: info@taalbrug.nl

lees verder

Leerroute Vervolgonderwijs

Leerroute Vervolgonderwijs

VMBO Onderwijs

De Leerroute Vervolgonderwijs is een speciale vorm van VMBO onderwijs voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze leerroute bereidt leerlingen voor op het behalen van een regulier VMBO-diploma. De nadruk ligt in deze leerroute op een brede persoonlijke vorming en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om door te kunnen leren in het vervolgonderwijs. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs is voor leerlingen waarvan wordt ingeschat dat zij een regulier Vmbo-diploma kunnen behalen, maar nog geen overstap kunnen maken naar een reguliere VO-school.

Entreeopleiding

Ook leerlingen die vanwege hun speciale onderwijsbehoeften geen diploma kunnen halen, maar wel succesvol door kunnen leren in het MBO via een entree-route worden in de leerroute vervolgonderwijs voorbereid op deze overstap.

Leerwegen

Onze school biedt vier leerwegen binnen de leerroute Vervolgonderwijs:

 • Leerweg Entree
 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Nieuwe leerweg

Symbiose onderwijs en Extraneï

Voor de profielen binnen de Basisberoepsgerichte leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg én voor de nieuwe (theoretische) leerweg die we aanbieden werken we samen met regulier VMBO onderwijs. 

Dat doen we in symbiose verband wanneer onze leerlingen op de school waar we mee samenwerken praktijklessen volgen. 

Dat doen we in extraneï verband wanneer onze leerlingen alle lessen op onze eigen school volgen.

Al onze leerlingen krijgen een regulier VMBO diploma, wanneer ze de opleiding met succes afsluiten. Ieder jaar kijken we welke samenwerking nodig is om tot een goed onderwijsaanbod te komen voor onze leerlingen.

Voor de Basisberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg werken we samen met: 

Blariacum College voor het profiel:

 • Media, Vormgeving en ICT (MVI) in Extraneï verbandHet Vakcollege Eindhoven voor de profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)  in Symbiose verband

 • Produceren, Installeren en Energie (PIE) in Symbiose verband

 • Zorg en Welzijn (ZW) in Extraneï verband

 • Economie en Ondernemen (EO) in Extraneï verband


De Rooi Pannen voor het profiel:

 • Horeca, Banket en Recreatie  (HBR) in Symbiose verband


Pleincollege Aloysius/De Roosten

 • Voor de Nieuwe (Theoretische) Leerweg  heeft onze school een Extraneï samenwerkingsverband. 

Als voorbereiding op het eindexamen in de nieuwe (theoretische) leerweg bestaat het vakkenpakket vanaf de derde klas uit: verplichte vakken, sectorvakken en 1 praktijkprogramma.