Disclaimer

Aan de inhoud van de website taalbrug.nl besteed de Taalbrug de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website taalbrug.nl. De Taalbrug aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website taalbrug.nl.

Gebruiksvoorwaarden website Taalbrug

Indien u via de website taalbrug.nl een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. De Taalbrug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, waaronder cursisten en leveranciers, aangeboden informatie op onze site. Wij hebben het recht om door derden aangeboden informatie te veranderen en/of verwijderen indien deze in strijd is met de wet, de belangen van overige bezoekers, andere derden of voorwaarden van de Taalbrug.

Het is de bezoeker van de website taalbrug.nl niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Taalbrug.

Privacy

De Taalbrug neemt de privacy van de bezoekers van de website taalbrug.nl zeer serieus. Wij zullen gegevens van bezoekers en hun accounts niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden verstrekken.

Klachten

Klachten, opmerkingen of signalering van inhoud die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@taalbrug.nl