Taalbrug College

Toledolaan 3
5629 CC EINDHOVEN
Tel: 040-2902345
E-mail: info@taalbrug.nl

lees verder

Downloads

Belangrijke brochures en bestanden

Schoolgids 2022-2023

De schoolgids met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs dat wij aanbieden.

 Download bestand

Klachtenregeling Taalbrug College

Het Taalbrug College (onderdeel van Vitus Zuid) streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maar we kunnen helaas niet voorkomen dat er ook wel eens iets misgaat. Als een ouder of leerling zich benadeeld voelt of ontevreden is of als ouders zich zorgen maken, moet duidelijk zijn waar en met wie over het ongenoegen of de ontevredenheid gesproken kan worden.

De klachtenregeling beschrijft op welke wijze klachten afgehandeld worden.

 Download bestand

Reglement Schooldiploma Leerroute Arbeid 

In 2021 heeft de Tweede Kamer op verzoek van minister Slob (Onderwijs) een wijziging van de wet aangenomen waardoor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma of verklaring kunnen ontvangen aan het eind van hun schoolcarrière. 

Deze verandering van de wet vraagt tijd van scholen om dit goed te ontwikkelen en te organiseren zodat er voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan zo’n diploma.

 Het Taalbrug College heeft zich als doel gesteld om dit voor het huidig schooljaar al te realiseren. Op de achtergrond is er heel veel werk verzet en is ook het bijbehorende examenreglement goedgekeurd door de MR van het Taalbrug College. We zijn dan ook verheugd dat we kunnen melden dat we dit schooljaar al daadwerkelijk diploma’s en verklaringen kunnen uitreiken.

 Download bestand

Vakantierooster, studie- en roostervrije dagen 2022-2023

 Download bestand

Katern activiteiten buiten het lesrooster 2022-2023

 Download bestand