Taalbrug College

Toledolaan 3
5629 CC EINDHOVEN
Tel: 040-2902345
E-mail: info@taalbrug.nl

Klachtenregeling

Ouders die een klacht hebben over het onderwijs of de begeleiding van hun kind, of leerlingen die zelf een klacht hebben, kunnen die in eerste instantie bespreken met de vaste groepsleerkracht , ambulant begeleider of de teamleiding van de afdeling. Het is ook mogelijk dat ouders een klacht indienen bij de directeur van de onderwijseenheid of uiteindelijk het bestuur van Stichting Vitus Zuid.Hoe werkt het?

Als al deze mogelijkheden niet leiden tot het oplossen van de klacht, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. De volledige klachtenregeling kunt u hier downloaden.