“Wat me opvalt aan Taalbrug College is de empathie van de medewerkers naar je kind. Eigenlijk kennen ze je kind al voordat ze het gezien hebben.”

Ouder leerling Taalbrug College

We doen het samen

Onderwijs geven doen we niet alleen. In alles wat we doen zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen onze belangrijkste partners. We hechten veel belang aan een goede samenwerking en vertrouwen tussen ouders en de school.  Daarom betrekken we ouders actief bij alles wat er zich op onze school afspeelt. Dit doen we door actuele informatie te delen via deze website, nieuwsbrieven en het organiseren van (thema-)ouderavonden.

Contactmomenten

Door het jaar heen zorgen we voor meerdere contactmomenten zoals ouderavonden en individuele oudergesprekken. Voor vragen is de mentor het aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast kunt u altijd een gesprek aanvragen met de mentor van uw kind.

We doen het samen

We vinden het belangrijk dat onze ouders tevreden zijn over de school. Daarom willen we graag weten wat er leeft en waar er verbetering nodig is. Met dat doel meten we regelmatig de oudertevredenheid. Eén keer per twee jaar houden we een groot oudertevredenheidsonderzoek.

Tijdens de laatste meting (2023) hebben we een mooi resultaat behaald over onze oudertevredenheid, namelijk gemiddeld een 7,8.