Taalbrug College

Toledolaan 3
5629 CC EINDHOVEN
Tel: 040-2902345
E-mail: info@taalbrug.nl

lees verder

Ouders

“Wat me opvalt aan Taalbrug College is de empathie van de medewerkers naar je kind. Eigenlijk kennen ze je kind al voordat ze het gezien hebben.”

Ouder leerling Taalbrug College     

We doen het samen

Onderwijs geven doen we niet alleen. In alles wat we doen zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen onze belangrijkste partners. We hechten veel belang aan een goede samenwerking en vertrouwen tussen ouders en de school.  Daarom betrekken we ouders actief bij alles wat er zich op onze school afspeelt. Dit doen we door actuele informatie te delen via deze website, regelmatige nieuwsbrieven en het organiseren van ouderavonden. 

Contactmomenten

Door het jaar heen zorgen we voor meerdere contactmomenten zoals (algemene) ouderavonden en oudergesprekken. Daarnaast kunt u in het geval van specifieke vragen een gesprek aanvragen met de mentor van uw kind.

Oudertevredenheid

We vinden het belangrijk dat onze ouders tevreden zijn over de school. Daarom willen we graag weten wat er leeft en waar er verbetering nodig is. Met dat doel meten we regelmatig de oudertevredenheid. Eén keer per twee jaar houden we een groot oudertevredenheidsonderzoek.