Taalbrug College

Toledolaan 3
5629 CC EINDHOVEN
Tel: 040-2902345
E-mail: info@taalbrug.nl

lees verder

Kenniscentrum

Kenniscentrum Taalbrug College

Het kenniscentrum van het Taalbrug College biedt consultatie en advies, beschikt over een actuele kennisbank, werkt mee aan onderwijsontwikkeling en onderzoek en geeft workshops en trainingen.

Consultatie en advies

Voor wie? 

Heeft u een vraag over TOS, slechthorendheid, autisme en communicatie? Dan kunnen onze professionals u verder helpen!  

 We adviseren onder andere leraren, schoolteams, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ouders en leerlingen bij specifieke vragen over TOS, slechthorendheid, autisme en communicatie. Het doel hiervan is de onderwijsbehoeften van de leerling en het onderwijs op elkaar af te stemmen. Ook complexe casussen gaan wij niet uit de weg. 

Afhankelijk van uw vraag denken ervaren docenten, logopedisten, orthopedagogen en onderwijsondersteuners graag met u mee.

Resultaten 

Na afloop van een consultatie en adviestraject heeft u een beter beeld van de leerling met problemen op het gebied van spraak, taal en/of communicatie. Er zijn handelingsgerichte tips en adviezen gegeven voor in de praktijk. Indien nodig kunnen wij u ook adviseren verder onderzoek te laten doen bij een Audiologisch Centrum en/of logopedist. Onderzoek kan namelijk meer duidelijkheid geven over de problemen van de leerling en een eventuele diagnose (ernstige) taalontwikkelingsstoornis stellen.  

Wat zijn de kosten? 

Er zijn geen kosten verbonden aan consultatie en advies.  

Kennisbank

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op allerlei gebieden, volgen onze professionals verschillende opleidingen, workshops, symposia en trainingen. Deze ervaring met elkaar delen maakt dat we binnen de organisatie onze kennis verbreden. Daarmee kunnen we ook onze dienstverlening naar leerlingen, ouders en externen uitbreiden en verbeteren. 

De informatie in deze kennisbank ondersteunt de werknemers vakinhoudelijk en procesmatig 

Onderwijsontwikkeling en onderzoek  

De leerstof die in ons onderwijs minimaal aan bod moet komen is landelijk vastgelegd in kerndoelen, referentieniveaus en examenprogramma’s. Maar de manier waarop deze leerstof aangeboden wordt en afgestemd kan worden op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking mag door scholen zelf vormgegeven worden. Zelf onderwijs ontwerpen vraagt echter om specifieke deskundigheid.  

In binnen- en buitenland worden verschillende artikelen en onderzoeksrapporten rondom TOS en communicatieve of auditieve beperkingen gepubliceerd. Interessante onderzoek publicaties willen we graag met u delen. Hiermee willen we een brug slaan tussen onderzoek en praktijk en de deskundigheid die nodig is om het onderwijs aan leerlingen met een communicatieve en/of auditieve beperking goed vorm te geven.  

Trainingen en workshops

Voor wie? 

Voor professionals die hun kennis over TOS, slechthorendheid, autisme en communicatie willen uitbreiden, verzorgen wij een aantal workshops en trainingen.  

Hierna volgen een aantal workshops die wij aan kunnen bieden. In overleg met u zal er altijd een maatwerk programma opgesteld worden.   

Wat kunnen wij u bieden? 

  • TOS-circuit 

  • SH-circuit 

  • ASS-circuit 

  • Sollicitatietraining op het VO 

  • Rots & watertraining  

  • Coaching en intervisietrajecten 

Wat zijn de kosten? 

Afhankelijk van de vraag maken wij een passende offerte.